TOP
Bæredygtighed kontor

Scan Office tager ansvarlighed og bæredygtighed alvorligt

Det er vigtigt at tænke bæredygtighed og ansvarlighed ind i vores handlemønstre. Klimaforandringerne puster hele verdens befolkning mere og mere i nakken. Vejrets ekstremer bliver hyppigere og mere udtalte, hvorfor det er tid til handling fremfor snak. Scan Office har valgt at handle nu i stedet for blot at vente; de stiller krav til deres virksomhed, men også til leverandører og samarbejdspartnere. Her kan du læse om hvad Scan Office kan gøre for at sikre en beboelig verden for os alle.

 

Da FN i september 2015 vedtog 17 Verdensmål, hvis hovedformål er at ’uddanne’ lærere, undervisere, elever og studerende til at skabe bæredygtig udvikling på verdensplan. Verdensmålene skal guide os alle mod en mere bæredygtig verden – for både planeten og dens beboere. Verdensmålene er en fantastisk kilde til inspiration og motivation for os alle. Så vi hver især kan gøre vores til at skubbe kloden i den rigtige retning. Det er denne inspiration og motivation, som Scan Office for alvor har taget til sig og handlet på.

Der forsvinder 7 millioner hektar skov hvert eneste år, hvilket svarer til en fodboldbane hvert tredje sekund. Det er enorme skovområder, som ikke bare kan erstattes. Derfor er det ekstremt vigtigt, at der tænkes i alternative løsninger, så planten ikke ender med at blive så skadet, at der ikke kan rettes op igen. Sammen med skoven, så går det samtidig udover biodiversiteten og millioner af truede dyre- og plantearter, som ikke kan komme tilbage, når de først er uddøde.

Vi skal handle ansvarligt og med fokus på bæredygtighed

Verdensmålene spænder bredt, så derfor er det ikke alle Verdensmål, som vil være lige relevante for alle. Det er en detaljeret plan, som indeholder 17 overordnede Verdensmål med til sammen 169 delmål. Scan Office arbejder på nuværende tidspunkt ud fra tre udvalgte Verdensmål, da det er her, de kan gøre den største forskel og handle nu.

Verdensmål 12: Ansvarligt forbrug og produktion
Verdensmål 13: Klimaindsats
Verdensmål 17: Partnerskaber for handling
Verdensmålene stillede spørgsmål ved status quo; hvad kan vi gøre for at gøre det bedre end vi gør nu? Vi vil gerne stille krav, men det skal være de rette og vi skal selv kunne efterleve de samme krav. Løsningen blev, at der blev stillet en række krav til Scan Office’s producenter, hvor der heldigvis var nogen, som greb bolden. Hele processen er tænkt bæredygtigt – præcis hvordan, kan du læse mere om her – så der er ikke blot tale om enkelte produkter, som er såkaldt ’bæredygtige’. Det er hele vejen rundt, at der bliver tænkt nyt og innovativt, så de kan være med hele vejen.

 

Lineær- eller cirkulær økonomi?

Det er ikke sikkert, at du har hørt om hverken lineær- eller cirkulær økonomi før. Ganske kort, så dækker lineær økonomi over, at produktion og forbrug følger en lige linje. Råstoffer bliver til produktion. Produktionen distribueres ud til forbrugeren. Forbrugeren smider væk efter endt brug.

Den cirkulære økonomi, som Scan Office benytter sig af, har et meget anderledes forløb end skitseret ovenfor. Her er udgangspunktet en kombination af råstoffer og genanvendelse, hvor råstofferne står for så lille en andel som muligt. Disse materialer bruges til at fremstille bæredygtige møbler og gennemtænkte løsninger, så du får den rette løsning og udnytter dine m2 bedst muligt. Der er ikke udelukkende tale om nyproducerede møbler, da der samtidig støttes op om salg af secondhandmøbler. Selv de møbler, som er gået i stykker på den ene eller anden måde (som ofte bliver smidt ud) kan i langt de fleste tilfælde repareres, så de kan blive solgt videre.

Smid ud eller genanvend?

Nogle møbler ender med at blive doneret, mens den foreløbige endestation for mange møbler er genanvendelse: Og så er vi tilbage ved udgangspunktet. Cirkulære økonomi kaldes også TCO, hvilket er en forkortelse for “Total Cost of Ownership”, hvilket dækker over de totale produktomkostninger. Det er ikke lige til at gennemskue, hvor store omkostninger, der rent faktisk – det kan Scan Office hjælpe dig med at finde ud af, så du får den helt rigtige løsning uden gætterier. Det kræver omtanke for dig, økonomien og miljøet.

Købes der møbler af ordentlig kvalitet, så kan de altid repareres eller genanvendes. Reparerede møbler sælges til en lavere pris og de møbler, som ikke kan repareres, bliver i stedet genanvendt. Scan Office har formået at optimere deres produktion så meget, at der i sidste ende kun er 1,5% materiale tilbage. De 1,5% er det eneste som ikke kan genanvendes og som kasseres fuldstændigt. For andre produktioner, ser det helt anderledes ud. Den 1,5% som går til spilde dækker bl.a. over sundhedsskadelige materialer – f.eks. kviksølv og asbest – som selvfølgelig ikke skal være en del af nye møbler.

 

Vi bruger materialerne klogt

Kloden besidder ikke uanede mængder af ressourcer, som vi hovedløst kan forbruge – hvis vi skal kunne se os selv og fremtidige generationer i øjnene, er vi nødt til at tænke i langsigtede løsninger, så vi kan bremse klimaforandringerne fremfor at accelerere yderligere. Et led i denne proces er, at vi skal bruge alle de materialer, vi har til rådighed fremfor at kassere en vis procentdel.

Et af de steder, hvor der er tænkt i materialer, som ellers ville gå til spilde, ind i brugbare produkter, er i et af deres akustikforbedrende produkter. Deres Soundsticks er et produkt, som næsten udelukkende produceres af materialer, som normalt går til spilde. Tekstilet til møbelpolstringen kommer i ruller, som er 124 cm brede og rummer 400 m stof. Der vil altid gå stof til spilde, når møbler polstres. Selv det rør, som tekstilet opbevares på, er normalt også et spildprodukt.

Her har de valgt at gemme de sidste 40 cm tekstil på hver rulle, så det kan nå rundt om og det forsynes med en lynlås som lukning. Lynlåsen består af genanvendt aluminium, så også den er ’gamle materialer i nye klæder’. Inden røret beklædes og lukkes, så fyldes røret ud med tekstilrester fra møbelpolstringen. Det giver et unikt produkt, da man køber en pakke indeholdende 8 sticks i en selvvalgt farvekombination – vælger du f.eks. ’Rød’, så er du ikke selv herre over, hvilke røde farver du får, da Soundsticks produceres ud fra opbrugte tekstilruller. Det giver dig i sidste ende et produkt, som både er dekorativt og lydabsorberende.

 

Ansvarlighed er mange ting

Ansvarlighed dækker ikke kun over, at vi skal udnytte materialerne rigtigt. Det handler lige så meget om, at der skal tages hånd med mennesker. Det gælder både de svagere grupper i samfundet, f.eks. voldsramte kvinder, som modtager donationer, men det gælder også lokalbefolkningen i de områder, hvor materialerne dyrkes. Donationerne vil altid være til Non Profit-organisationer, som er en del af donationsnetværket.

BOP Scan Office er et fantastisk samarbejde, hvor BOP og Scan Office er afhængige af hinanden. Ca. 1/3 af de ansatte er socialøkonomiske medarbejdere. Scan Office sender secondhandmøbler videre, som de har med retur fra domiciler, som får nyt inventar. Det gamle renses og/eller genpolstres, så det får nyt liv og er i salgbar stand. En stor del af disse møbler sælges til ca. 1/3 af nyprisen, hvor der er fuldstændig gennemsigtighed hele vejen igennem, så man ved, hvad man køber; er der en kosmetisk skade på produktet, så vil der være et nærbillede af skaden.

Det er ikke kun, når det gælder møbler, at der samarbejdes med socialøkonomiske virksomheder, det samme gør sig gældende, når det kommer til gammelt IT-udstyr. Her samarbejdes der med en virksomhed, hvor medarbejderne er autister, som renser udstyret for data, så det kan blive solgt til gode priser til eksempelvis studerende.

En del af denne ansvarlighed går også på, at der skal være plads til forskelligheder. Det er noget, som Scan Office selv efterlever på arbejdspladsen. Det er valgt, at der ikke er faste arbejdspladser på kontorene, men det betyder ikke, at det er skåret i granit. Man har mulighed for at booke sig ind på en arbejdsstation i 12 måneder af gangen, så man har den mulighed, hvis man har brug for forudsigelighed og faste rammer i sin hverdag.

 

De rette produkter

Scan Office ønsker at kunne stå 110% inde for, at det er de rette produkter, der sælges, hvorfor mærkninger og certificeringer står højt på dagsordenen. Har et produkt en eller flere certificeringer, så har du garanti for, at du står med et bæredygtigt kvalitetsprodukt som slutbruger. Der arbejdes derfor i en lang række certificeringer, så der hele vejen igennem er gennemsigtighed med, hvad det er for et produkt. Her guides du ganske kort igennem, hvilke mærkninger og certificeringer, du møder hos Scan Office:

FSC-godkendt: Scan Office er en FSC-certificeret virksomhed. FSC er en global mærkning af træ og papir, som betyder det samme verden over – det betyder, at et dansk FSC-godkendt produkt overholder de samme kriterier, som eksempelvis et brasiliansk FSC-godkendt produkt. For at blive FSC-godkendt, stilles der krav til bl.a. skovens miljø, arbejderne, samt lokalbefolkningen og de indfødte folk. Alt det kan du læse meget mere om her.

FSC-Mix og FSC-Recycled: FSC-Mix er en mærkning, som Scan Office har været initiativtagere på. Et Mix-produkt indeholder altid mindst et af følgende materialer: FSC-certificerede skove, kontrolleret træ/FSC Controlled Wood og genbrugsmaterialer. Et Recycled-produkt indeholder genbrugsmaterialer, som enten er overskud fra anden produktion eller har været ude hos forbrugerne. Der er selvfølgelig en del mere information at hente.

De rette certificeringer

Svanemærke og ECO-label: De velkendte miljømærkninger er også mulige for møbler og inventar. Der er en række krav, som produkterne skal leve op til for at opnå en mærkning. Det gælder bl.a.  at materialerne skal være sporbare og bestå af minimum 70% certificerede råvarer.Læs meget mere om mærkningernes betydning her.Der er mange fordele ved TCO – cirkulær økonomi – som Svanemærket er med til at fremme, herunder beskyttelse af naturområder, som er essentielle for verdens biodiversitet. 

Blauer Engel: det tyske miljømærke som står inde for, at skadelige stoffer, energiforbrug og affaldsmængde er holdt på et minimum. Foruden at stille krav til miljøbeskyttelse, så stilles der også krav til forbrugerbeskyttelse, herunder arbejds- og sundhedsforhold.

Cradle to Cradle: Certificering, som garanterer at man står med et produkt, som kan omsættes direkte til et nyt produkt. Det viser, at der arbejdes med ansvar og cirkulær økonomiDet er din garanti for, at der anvendes de sundeste materialer for dig og planeten.

Foruden et stort fokus på de rette mærkninger og certificeringer, så fokuserer Scan Office på at have så mange danske varer i sortiment, som overhovedet muligt. Det er en del af kerneværdien, da det gavner danske virksomheder og dansk økonomi, samt giver et laverer CO2-aftryk, når produktionen finder sted på dansk jord.

 

Er vi i mål?

Nej, vi er ikke i mål – men vi er godt på vej. Bæredygtig udvikling tager tid og det er derfor, det er vigtigt at handle nu. En del af de nødvendige initiativer, der skal til for at bremse klimaforandringerne og de negative påvirkninger af biodiversiteten, tager tid. Tid at udvikle, og tid at implementere. Derfor er mange af de initiativer, der i dag er sat i søen, nogle af de mere lavthængende frugter. Det er ikke dét, der er tungen på vægtskålen, men det er med sikkerhed bedre end ikke at gøre noget. Vi skal starte et sted, og jo før, jo bedre. Vi er nødt til at være flere, der støtter op om bæredygtige og langsigtede løsninger, som går hele vejen rundt. Det er derfor, at Scan Office har valgt at satse på en lang række løsninger, som de også selv efterlever. Der er tænkt i innovative og multifunktionelle løsninger, som både fungerer nu og på længere sigt. Der købes secondhandudstyr, som f.eks. kaffemaskiner og IT-udstyr, som går hånd i hånd med de bæredygtige indretning- og akustikløsninger. I samarbejde med en lang række leverandører og samarbejdspartnere, har Scan Office valgt at tage handling og ansvar. Ikke kun fordi det er nødvendigt, men fordi lysten og viljen også er der.
Se mere på guloggratis.dk
Consent preferences