TOP
Sådan færdes du sikkert i trafikken med hest

Sådan færdes du sikkert i trafikken med hest

Det er ikke uden fare at bevæge sig ud i trafikken i vinterhalvåret. Det er vigtigt at have lys og reflekser på sin cykel, og det er mindst lige så vigtigt at sikre sig, at man bliver set, når man færdes på hesteryg.

 

Det er farligt for én selv at bevæge sig i trafikken – på cykel eller til fods – uden lys eller reflekser, mens det både er til fare for dig selv og andre, hvis din bil ikke har lyset tændt. Det samme er tilfældet, når du færdes på hesteryg.

Hvis du sørger for at have reflekser på både din hest og dig selv, når I færdes ude i det mørke vinterhalvår, så øges trafiksikkerheden markant. Reflekserne vil fange bilisternes opmærksomhed, så påkørsler undgås. Heste og ryttere er utroligt svære at se, når det er mørkt, hvis ikke er der reflekser og/eller lys på både hest og rytter. Det kan hurtigst skabe farlige situationer, da hestens flugtinstinkt vil sætte ind, når hesten bliver forskrækket og bange.

Du kan med fordel vælge at bruge refleksgrimer i vinterhalvåret, da de også vil hjælpe dig med at finde hesten, hvis den slipper ud af folden.

 

Husk reglerne

Ifølge Rådet for Sikker Trafik, er der en række regler, som du skal overholde, når du færdes i trafikken på hesteryg, samt yderligere regler, når I færdes i mørke.

– Du skal have en lygte monteret på dit venstre ben (det ben, som skal vende ud mod vejen). Lygten skal lyse hvidt fremad, mens den skal lyse rødt bagud. Lygten skal desuden kunne ses på 150 meters afstand.

– Din hest skal have refleksbånd om hvert ben. Det skal være min. 5 cm bredt.

Reglerne gælder i ’lygtetændingstid’ – altså fra solnedgang til solopgang. De gælder også, når der er nedsat sigtbarhed, hvilket opfatter tåge, dis, regnvejr eller lignende, hvor ekstra tiltag er nødvendige for at blive set i trafikken.

 

Tilvænning af hesten
Sørg for, at din hest har vænnet sig til at færdes i mørket og ikke bliver skræmt af lyskegler fra bilerne. Hvis din hest bliver skræmt, så er det færdigt for jer begge, men også for bilister eller fodgængere i nærheden.

Gode råd til dig som rytter i trafikken

Husk altid at få ridehjelmen på – i vinterhalvåret er det dog en god idé at tilføje lidt ekstra sikkerhed til din hjelm. Det kan f.eks. være en lygte eller et refleksovertræk.

Du skal altid ride i vejens højre side, så du færdes i samme side og retning som biler og cyklister, medmindre der er en særskilt ridevej. Du må ikke ride på cykel- og gangstier.

Hvis du rider tur sammen med andre, så bør I altid ride én og én i højre side af vejen. Rid kun to og to, hvis I er mange afsted.

Respekter at heste er flokdyr. Kryds vejen i samlet flok, da det kan skabe farlige situationer, hvis hestene skal vente på hinanden på hver side af vejen.

Hvis du skal passere en cyklist eller fodgænger, så slå over i skridt og sørg for at holde hesten rolig. Respekter at mange mennesker er bange for heste, hvorfor de ikke altid vil være trygge ved at passere heste – frygten hænger ofte sammen med, at hesten er et stort dyr, samt at man mennesker ikke ved, hvordan en hest reagerer, når den bliver bange.


Gode råd til bilisten, som møder heste i trafikken

Vis altid hensyn, når du møder heste i trafikken. Det er et stort dyr, som potentielt kan forårsage store skader, hvis de bliver forskrækkede eller bange. Høje, pludselige lyde eller ting, de ikke kender, kan forskrække hesten – det kan f.eks. være en bil, som gasser op, en plastikpose, som flagrer i vinden, gøende hunde eller lignende. Rytteren kan hurtigt få svært ved at styre hesten, hvis den bliver forskrækket.

Sæt altid farten ned, når du passerer en hest. Hvis der ikke er plads til at komme forbi, så hold afstand i lav fart indtil der er plads.

Hvis du holder stille for at lade hesten passere, så vent med at gasse op indtil hesten er et stykke væk.

Kører du med trailer eller andet, som rasler, så skal du være ekstra forsigtig, da lydene kan forskrække hesten yderligere.

Vær opmærksom på, om rytteren giver dig signaler, de kan f.eks. forsøge at signalere, at du skal sænke farten eller holde stille. Det kan være tilfældet, hvis hesten har tendens til at blive bange og svær at styre.

Blænd ned, når du møder heste i mørket.

Du kan læse mere om trafiksikkerhed hos Rådet for Sikker Trafik, hvor du kan læse om trafiksikkerhed som helhed, men også om heste og trafiksikkerhed i al almindelighed.
Consent preferences