TOP
blomster

Haven i marts

Haven i marts. Foråret er så småt begyndt og det kribler hos havefolkene, som savner at få jord under neglene. Selvom vi kun lige har taget hul på foråret, er der allerede arbejde i haven. Man kan beskære, så planter i vindueskarm og drivhus, lægge kartofler til forspiring, men selve havearbejdet begrænser sig til fjernelse af flerårigt ukrudt, samt plantning af træer og buske. Jordtemperaturen skal op på syv-10 grader, inden der kan arbejdes og sås i køkkenhaven.

 

Knopper svulmer

Kejserbusken er ved at være færdig med at blomstre, og det er på tide at få den udtyndet, så der kommer lys og luft ind i midten af busken. Man beskærer den ved at fjerne gamle udtjente grene helt nede ved basis.

Kirsebærkornel begynder blomstringen og står sidst på måneden fyldt med gule blomster. Kirsebærkornel byder på knopper helt inde på ældre grene, derfor kan en hæk af kirsebærkornel være fyldt med gule blomster, selvom den kun er 30 cm bred. Da planterne samtidig har en smuk bladfarve, kan kirsebærkornellen være et flot alternativ til andre løvfældende hække.

Troldnød, hasselbror og tidlige rododendron begynder også deres blomstring. Blomsterne hos forårslyng får farve, og gæslingepilen danner dunede blomsterstande. Hvis man fjerner blomsterhætten, kan grenene hurtigt drives frem i stuen.

Når de forårsblomstrende buske er færdige med at blomstre, bør man foretage en udtynding. Først fjerner man ældre, syge og svage grene, og herefter udtyndes busken, så den bliver harmonisk med luft ind i buskens midte. Klip ikke i spidserne – det giver kun en masse skud og få blomster.

Efterhånden som det bliver muligt at færdes i havens bede, kan der plantes træer og buske. Inden man besøger plantecentret, bør man dog overveje grundigt, hvilke træer og buske man gerne vil have: Hvad er deres formål? Hvor store må de blive osv. Impulskøb kan ende i ærgrelser. Når først et træ er groet til, er man ikke meget for at fælde det – heller ikke selv om det er et fejlkøb. Ved plantning er det vigtigt, at jorden kommer i så intim forbindelse med rødderne som muligt. Derfor trædes jorden sammen om rødderne.

 

Blomsterhaven

Komposten fra sidste år er klar til omstikning. Brug et sold bestående af trådvæv med en maskestørrelse på 1-2 cm anbragt på en træramme – det kan fabrikeres med lidt hjemmesløjd. Herved skilles de grove og uomsatte plantedele fra kompostjorden. Den finharpede kompostjord er næringsrig og anvendes til jordforbedring. Den er f.eks. god i staudebedet ved om- og nyplantning, og som jorddække mellem roserne, i køkkenhaven, højbedet osv.

Når sommerens blomsterflor planlægges, er det vigtigt at tage hensyn til farverne. Sæt sommerblomsterne sammen efter nuancer ved at vælge mange forskellige lyserøde farver til et bed, gule til et andet, orange eller blå til et tredje. Når farverne klæder hinanden, får man så meget desto mere glæde af blomstringen.

På poserne med frø er der angivet såtidspunkt, og for de langsomt spirende sorter, er det tid til at så dem i en lun så- og priklejord indendørs. Mange sommerblomster er velegnede til afskæring og kan plantes ud i juni i et decideret bed, hvor man bare kan klippe løs til buketter.

Sunde overvintrede dahliaknolde kan formeres efter forspiring. Når skuddene er 10-15 cm lange, brækkes de af og sættes i sandblandet jord i små urtepotter. De anbringes lyst, varmt og under plast eller glas til de har dannet rod. De plantes ud på friland sidst i maj.

 

Græsplænen

I sidste del af måneden begynder der atter at komme gang i græsset. Riv plænen igennem for at fjerne fremmedlegemer. Der kan eventuelt også gives et tyndt lag grus/sand, spagnum eller kompost for at give græsplanterne gode betingelser. Ligeledes kan der gives en blandingsgødning, så græsset kan få en fin grøn farve, men også for at give mosset konkurrence. Jo bedre betingelser græsset har, des dårligere trives mosset.

Æble- og pæretræernes kroner udtyndes. Det er vigtigt med lys og luft. Frugtbuskene skal også have en god udtynding, det gælder både ribs, solbær og stikkelsbær. Fjern nogle af de ældste, mørkeste grene, helt nede ved basis. Ved at sørge for der er godt med luft i planterne, giver man skadedyr og svampesygdomme dårlige livsbetingelser.

Efterårsbærende hindbær, både dem med røde og gule frugter, beskæres ved at fjerne alle grene ned til 5 cm over jordoverfladen. De nye skud som fremkommer i løbet af foråret, danner blomster og giver frugter i august.

 

Køkkenhaven

Gå ikke på jorden i køkkenhaven, før den begynder at blive tør i overfladen. Nu kan den køres grundigt igennem med en håndkultivator. Det er vigtigt, at jorden er løs og har en passende knoldstruktur. Det hindrer fordampning, og herved spares der på de vandreserver, der er opsamlet i jorden gennem vinteren. Er der ledige jordstykker, bør de sommeren igennem køres igennem med en håndkultivator. Brug ikke en fræser – den findeler jorden for meget, og slår knoldene i stykker.

Kontrollerede læggekartofler lægges til forspiring i ét lag. De lægges lyst ved 12-14 graders varme. Spirerne skal være korte og farvede. Ligger kartoflerne mørkt, bliver spirerne lyse, lange og dårlige. 14 dage før der skal lægges kartofler, kan der rulles plast ud på det areal, hvor de skal lægges. Det hæver jordtemperaturen under plasten, og gør det muligt at lægge kartoflerne tidligere. Jordtemperaturen skal minimum være otte grader.

Det er vigtigt at jordtemperaturen er høj, inden der sås, så hav tålmodighed. Ofte skal vi et godt stykke ind i april, før de rette betingelser er til stede. Er jorden ikke bekvem og jordtemperaturen for lav, er der stor risiko for, at frøene rådner. Ærter, bønner og agurk kræver høje temperaturer. De skal først i jorden hen mod maj.

 

Drivhuset

På solrige dage kan temperaturen i drivhuset nemt komme op på 25 grader. Det giver mulighed for aktivitet med at så og plante, men også med at nyde en kop kaffe og dufte foråret. Jordbærplanter kan graves op, pottes og sættes på hylder. Derved kan man opnå tidlig modning af bærrene.

Latyrus skal startes nu for at få størst glæde af blomsterne. Læg frøene i blød natten over og læg dem dernæst i potter med løs, muldrig jord. Vand ikke for meget, ellers risikerer man, at frøene rådner. Bedst er det at dække med plast for at sikre mod udtørring. I løbet af april flytter man planterne ud til afhærdning midt på dagen, og i midten af maj plantes de endelig ud på friland.
Consent preferences