TOP
kvinde i haven

Haven i april

April er forårsmåneden hvor alt kan ske. Vejret kan byde på høje temperaturer, men der er også risiko for nattefrost. Der kan plantes, beskæres, vandes, luges, graves, sås og lægges, plæneklipperen kan startes, og solen kan nydes på terrassen. April er måneden, som de fleste haveejere har ventet på. Endelig er jorden bekvem til haveaktivitet.

 

Træer og buske

Lyset giver energi til planterne, samtidig med at jordtemperaturen stiger. Planterne bliver grønnere for hver dag, og mange buske og træer blomstrer. Det gælder blandt andet Prunus-slægten, der hører til stenfrugtfamilien og inkluderer arter som blodblomme, japanske kirsebær og andre prydkirsebær, slåen, dværgmandel, hæk og alle stenfrugter som blomme, abrikos og ferskner. Alle disse blomstrer i løbet af måneden i mange forskellige farver og oftest med meget stor blomsterrigdom.

Roserne kan beskæres. Selvom mange står med nye småskud, vil det være fornuftigt at klippe roserne godt tilbage, således at der kan ske en god forgrening nede fra bunden af planten. Da roserne ikke er frosset tilbage på grund af den milde vinter, skyder de helt ude i grenspidserne. Buske og træer forsætter derfor den nye vækst derfra, hvor de nåede til i sidste vækstsæson, og det vil resultere i, at roserne bliver høje. Det betyder igen, at der kommer få blade og blomster i den nederste halvdel af planten. Derfor bør de lave roser klippes kraftigt tilbage hvert forår.

Klatre- og slyngroser klippes derimod ikke kraftigt tilbage, da de blomstrer på årsskud, altså skud der er dannet sidste sommer. Klippes disse ned til jorden, vil blomstringen blive meget sparsom. Disse roser skal derimod udtyndes – en eller to grene klippes helt ned til jorden, mens de øvrige skud klippes, så planten virker harmonisk.

Jorden er fugtig, og dermed er det et godt tidspunkt at plante. Når der vælges prydtræer til haven, bør det nøje overvejes, hvad formålet er – skal træet give skygge, balance, forstærke udsigten, eller dække for en bygning, elmast eller lignende? Et træ bør ikke være impulskøb, men overvejes nøje – det skulle gerne blive til “en voksende glæde” og stå i haven i mange år.

 

Blomsterhaven

Løgvæksterne fylder meget og giver havens bund mange farver. Det er et dejligt skue. Bladene skal have lov til at visne totalt ned – det sikrer en god blomstring til næste forår. Er der løgplanter, hvis farve ikke passer i forhold til de omkringstående, kan de graves forsigtigt op og placeres et nyt sted, hvor bladene kan visne ned.

Lavendlerne klippes kraftigt tilbage – så langt at der er knopper under det sted, hvor der klippes. Lavendler får nemt træagtige stængler, hvorfra der ikke kommer nye skud, og den kraftige beskæring sikrer, at planterne og blomsterne bliver nede ved jorden.

Stauderne begynder at bryde frem, og bunden af staudebedet grønnes næsten fra dag til dag. Den visne top, som har beskyttet planterne vinteren igennem, fjernes. Samtidig bør der foretages en håndlugning, så alle ukrudtsplanter bliver fjernet, inden de smider frø.

 

Græsplænen

Nu skal der gang i græsset! Der gives grundgødning i form af N-P-K. Plænen kan rives igennem så grene, blade og andre fremmedelementer fjernes. Der kan også eftersås, hvis der er bare pletter i plænen. Plæneklippen bør stilles højt, da det gælder om at få et godt rodnet på græsplanterne. Jo, dybere rodnettet går ned, desto grønne vil græsplænen blive – også i en tør periode.

 

Frugthaven

Frugttræerne blomstrer, og flere har en behagelig duft. Er vejret godt, vil der være en stor aktivitet af bestøvende insekter og bier. Frugtbuske bliver hurtigt grønne, og her er blomstringen ligeledes i gang. Det er muligt at udtynde buskene, hvis de er for tætte. Der skal luft og lys ned/ind i busken, for at alle bær kan opnå optimal farve og aroma.

Det er plantetid! Overvej hvad det nye træ skal kunne. Skal det blive stort og med tiden blive til et klatretræ? Skal det være lavt og give mange æbler, som kan nås fra jorden? Eller skal det være et espaliertræ eller måske et prydtræ, hvor form og blomstring betyder mere end frugten? Frugttræer kan fås på forskellige grundstammer, og det er en fordel, da man så kan få et træ, der passer i vækst til dets placering. Kraftigt voksende grundstammer giver store, oftest skulpturelle træer. Mens svage grundstammer giver små træer, som er ideelle til blandt andet espaliertræer.

 

Køkkenhaven

Hvis forspirede kartofler lægges i jorden, når jordtemperaturen er omkring 10 grader, vil de hurtigt begynde at gro. Giv køkkenhaven en N-P-K-gødning som grundgødning, så der er “mad” til køkkenurterne, og de hurtigt kan komme i vækst. Løg sættes sidst på måneden. Vand i rillen inden de sættes – det sikrer, at der er fugtighed til stede, så løget hurtigt kan komme i groning. Persille og purløg kan sås, og krydderurter kan plantes ud. Gulerødder, rødbeder, salat og spinat sås, når jorden er nem at arbejde i.

 

Drivhuset

I begyndelsen af måneden sås agurk, peber og tomat, som kan plantes ud i drivhuset i maj. Brug så- og priklejord. Spiretemperaturen skal være 25 grader og herefter omkring 20 grader. Sommerblomster og planter til køkkenhaven som kål og porrer, sås i kasser eller potter. Temperatursvingningerne kan være store, så luft ud i drivhuset midt på dagen og beskyt planterne ved at dække dem til med for eksempel fiberdug, når der er lave nattetemperaturer.

April kan være en lidt lunefuld måned.

 

Altanen

Stedmoderplanterne og de lave løgvækster giver farve i krukker, potter og altankasser. Gran og fyrregrene fjernes.

Der gives N-P-K-gødning enten som granulat eller flydende. Vanding kan blive aktuelt, men overdriv ikke – jorden er stadig kold, og rødderne ikke i fuld aktivitet.

Der kan plantes lave roser og stedsegrønne i krukkerne. Store krukker er nemmest at tilplante – jo, mere jord der er til rådighed, jo større frodighed, og jo nemmere at passe.

 

Husk også

Vandbassinet gøres forårsklart. Der renses op, blade og eventuelt slam i bunden fjernes. Mangler der vand i bassinet, er opsamlet regnvand at foretrække, frem for vand fra vandhanen, der har et større indhold af kalk. Vandplanter plantes sidst på måneden.
Consent preferences